Drie en een halve eeuw Braakman-geschiedenis

Het nageslacht van Lubbert Aart Braakman, papiermaker in Loenen en Velp.

De eerste ons bekende Braakman is Lubbert Aertsen Braakman. Hij was van 1664 tot 1685 meester-papiermaker te Loenen op de Hunenkampse molen en daarna op de Beekhuizer molen te Velp. We veronderstellen dat hij uit een andere streek afkomstig was. Dat zou de omgeving van Laren/Oolde of Bathmen kunnen zijn, maar ook, zoals reeds opgemerkt, Duitsland (Uelsen) of Hardenberg. Tot op heden hebben wij geen duidelijke aanwijzingen. Zijn geboorte heeft plaats gevonden in een tijdsgewricht, waarin steden en dorpen nog niet waren hersteld van de langdurige teistering tijdens de 80-jarige oorlog, (1568-1648). De registratie van de persoonsgegevens heeft erg geleden omdat vaak de kerken doelwit waren van strijd en vernieling, de doop- trouw- en begraafboeken waren in kerk of pastorie opgeslagen. Zijn doopacte is niet opgespoord, maar het moet omstreeks 1642/1645 zijn geweest.

Zo bracht Evert mij bij de plek waar ooit Lubbert Aert zijn papiermolen bouwde. De geschiedenis ging meer leven omdat hij ook, evenals lang daarvoor Lubbert Aert, pachter was van "Biljoen", het landgoed waar bijna alle gronden, inclusief heide en bossen, toe behoorden.De vele beukebomen vielen op. Heel ongewoon op de zandgronden van de Veluwezoom. Evert wist dat luitenant Spaen, de pachtheer van Lubbert Aert, duizenden beuken heeft geplant. Met grote extra kosten. Hij zei terloops dat Spaen zijn gelden had verdiend in Oost-Indie. Ik zag dat ze naar de leeftijd nog belachelijk geringe diameters hadden. En Evert beaamde dat het superslechte grond was voor loofhout. Na 300 jaar nog maar 30 tot 40 cm middellijn.home