Braakman Genealogie


Speuren naar de herkomst van voorvaderen kan heel erg lastig zijn als de familienaam weinig zeldzaam is. De naam "Braakman" geeft niet extra veel moeilijkheden. Ook is de naam vrijwel consequent op dezelfde wijze gespeld. Enkele varianten zijn gevonden; zoals "Braeckman" en ook "Braackman". Maar die komen toch zelden voor.

Maar of al die personen met de naam "Braakman" zijn terug te voeren tot een enkele stamvader is nog steeds de vraag.

Bij het opsporen van de nakomelingen van Lubbert Aert Braakman hebben wij steeds nagegaan of de afstamming wel helemaal zeker was. In Overijssel, maar ook in Gelderland, komen diverse families Braakman voor die tot nu toe niet passen in de Lubbert Aert-genealogie. In plaatsen als Hellendoorn, Nijverdal, Wierden, Almelo, Laren, Markelo en nog vele andere zijn Braakman-families gevestigd. Er is ook genealogisch speurwerk gedaan door o.a. Gerda Stokreef-Braakman uit Markelo. In 2002 is van haar een publicatie verschenen: "Het Larense geslacht Braakman". Uit haar publicatie volgt dat de Braakman-familienaam is ontleend aan de boerderijnaam "Braakman"in de buurtschap Oolde.

In Noord Holland is ook in het verleden reeds een Braakman-familie gevestigd. Met nu ook een verspreiding door heel Nederland.

Wil Braakman; waar op deze site elders naar wordt verwezen heeft zich speciaal toegelegd op het speuren naar de diverse Braakman-families in Nederland en ook buiten ons land. Op zijn website is zelfs een namenindex te vinden van alle personen en relaties die hij in de afgelopen jaren heeft opgespoord. Ge´nteresseerden kunnen die index raadplegen en hem om nadere informatie vragen.

Men kan twijfel hebben of het ooit lukt om de huidige gescheiden Braakman-families tot een gemeenschappelijke voorvader te brengen. De indruk bestaat dat de registratie van de persoonsgegevens op veel plaatsen niet ver genoeg terug gaat in het verleden. Door de langdurige godsdienst-twisten in de 16de en 17de eeuw zijn o.m. kerkelijke registers verloren gegaan. En voorts moet men wel opmerken dat de schrijfkunst nog laag ontwikkeld was. Onvolledig, slordig en niet consequent worden de doop-, trouw en overlijdensregisters bijgehouden.
(De overlijdensregisters waren, lijkt het, een echte sluitpost. Als bij het luiden der klokken inkomsten waren verkregen ziet men daarvan soms een notitie.) De speurtocht zal moeizaam verlopen. Als de familie bezittingen heeft, is er meer kans om nog iets terug te vinden over de relaties in de familie. Het Braakman-boekje geeft daarvan enkele interessante voorbeelden. In de generaties I, II en III wordt over verkoop en boedelscheidingen verslag gedaan. De begunstigden worden met name genoemd en de familierelatie soms ook. De tijden worden gunstiger. Steeds meer documenten zijn thuis via computer en netwerken te raadplegen of te detecteren. Zodat men meer gericht op het doel van de speurtocht kan afgaan. Ik heb goede hoop dat de aanpak van Wil Braakman ons wel weer een stapje verder zal brengen. Zijn bevinding is dat er nu nog acht afzonderlijke families Braakman in Nederland voorkomen. Maar hij hoeft met de uitgave van een "Groot Braakman-boek", zoals in zijn voornemen ligt, niet meer te wachten.
Papierbak papiermolen te Arnhem

home