Drie en een halve eeuw BRAAKMAN-geschiedenis

Het nageslacht van "Lubbert Aert Braakman", papiermaker in Loenen en Velp.

Dit boek bevat 175 pagina's informatie over 11 generaties Braakman.
Daarnaast een 28 pagina's uitgebreide namen-index om het zoeken van persoon of familienaam te vergemakkelijken.

Geschreven door G.H. (Henk) Braakman en L.J. (Bob) den Bode.
Het Braakman-boek is te bestellen door
15,-- + 2,25 verzendkosten
over te maken op
girorekening 1150361 t.n.v.
G.H.Braakman te Rekken
onder vermelding van
"bestelling braakmanboek" en vermelding van uw naam, adres en/of telefoonnr.

Het boek wordt u dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Ook kunt u een mailtje sturen aan
Henk Braakman

home